DESSA publications

 

By June 2024, Gallery DESSA had published 57 publications.

DESSA News

186 številk 

Prva številka DESSA News iz septembra 1988.

Zadnja številka DESSA News iz marca 2012.

 

Vabila in zloženke

Za vse razstave in druge dogodke.

 

Večji katalogi

Jurij Kobe et al., Sedem projektov, junij 1989

Darja Mrevlje Polak, Ambienti, junij 1990

Vlasta Svetina, junij 1991

Vesna & Matej Vozlič, Vozlič arhitektura, november 1992

Portugalska – štirje vidiki; Alvaro Siza Veira, Gonçalo Sousa Byrne, Eduardo Souto de Moura, Joao Luis Carrilho da Graça, april 1993

Irena Jesse, Studio Jesse, maj 1994

Boris Podrecca, Predlogi za Ljubljano, februar 1997

Schneider + Sumacher arhitekta, Projekti in stavbe, oktober 1998

 

Katalogi kot samostojne publikacije

Katalog Ranko Novak za arhitekturo, 2008.

Katalog Osem izvedenih projektov; razstava arhitekta Marjana Zupanca s soavtorji, 2009.

Katalog Jurij Kobe & Al.; Deli mesta. Ljubljana, 2010

Katalog Jože Peterkoč: 4+4, 2010.

Katalog Arhitektura Krušec, 2011.

Undici@A14.it, Adriatic Mosaic, urednica Maja Ivanič, 2014

Obalna pot od Pirana do Fiese, PIDA študentska delavnica, november 2016

Arhitektrura= 2014–2018, oktober 2018

Pozor – lomljivo! Slovenska alpska arhitektura 2008–2018, katalog v reviji AB št. 217–220, december 2018/januar 2019

Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945–1991, katalog v reviji AB št. 224–227, marec 2020

Skupaj znamo najbolje. Slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki, katalog v reviji AB št. 234–235, oktober 2023

 

Katalog Plečnikova odličja

Do leta 2007 je DESSA ob razstavi Plečnikovi nagrajenci izdala zloženke (29 kom).

1. Plečnikova odličja 2007: oblikoval Matjaž Jamnik; DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, 2007

2.– 9. Plečnikova odličja 2008–2015: oblikovala Nena Gabrovec

10.– 13. Plečnikova odličja 2016, 2017, 2018, 2019: oblikoval Žak Prinčič; DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

14. Plečnikova odličja 2020: oblikovala Ajda Schmidt, SLO + ENG v istem katalogu; DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

15., 16. Plečnikova odličja 2021, 2022: oblikoval Žak Prinčič; DESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

Leta 2023 katalog ni izšel: namesto kataloga je ob razstavi v Galeriji DESSA izšla zloženka Plečnikove nagrade s seznamom ostalih nagrajenih del.

17. Plečnikove nagrade 2024, urednica Maja Ivanič, DESSA, maj 2024

 

Katalogi za razstave slovenske arhitekture v tujini

Katalog za razstavo v New Yorku: Contemporary Architecture in Slovenia, 1991.

Katalog za razstavo v Trentu: Sodobna slovenska arhitektura, EDIZIONI AUTEM, 1994.

Katalog za razstavo v Sionu: Contemporary Slovene Architecture, 1995.

6IX:PACK, Contemporary Slovenian Architecture, prva verzija, 2004.

Katalog za 9. mednarodno razstavo v Benetkah: Arhitekt Edvard Ravnikar, spominski kompleks na otoku Rab, 1953, 2004.

Katalog za razstavo v Berlinu: Baustelle Slowenien, 2004.

Druga verzija kataloga 6IX:PACK, 2005

Katalog za razstavo v Lizboni: Contemporary architecture in Slovenia, 2007.

Katalog za razstavo v Ljubljani: Contemporary Slovene Architecture, 2008.

Katalog za razstavo v Skopju: Contemporary Architecture in Slovenia, 2010.

 

Knjige

Ponatis Jože Plečnik; Architectura perennis, Napori, 1993.

Vodnik Plečnikova Ljubljana, Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, 1996

Vodnik Plečnik's Ljubljana, Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, 1997

Vodnik Plečnikova Slovenija, Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, 1997

Vodnik Plečnik v tujini, Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, 1998

Galerija DESSA; zgodba neke vizije – 25 let, Majda Cajnko, Andrej Hrausky, 2014

Plečnikova arhitektura v Ljubljani, z MGML, Andrej Hrausky, 2017

Plečnik's Architecture in Ljubljana, z MGML, Andrej Hrausky, 2017

Plečnikova arhitektura v Ljubljani – druga izpopolnjena izdaja, z MGML, Andrej Hrausky, 2022

Plečnik's Architecture in Ljubljana – second amended edition, z MGML, Andrej Hrausky, 2022

Zbornik Piranski dnevi arhitekture / Piran Days of Architecture 1983–2023, 40 let; Špela Kuhar, november 2023

 

Film, video

PowerPoint predstavitve na podelitvi Plečnikova odličja: Andrej Hrausky

Video 40 let Piranskih dnevov arhitekture / 40 Years of Piran Days of architecture, urednici Maja Ivanič, Špela Kuhar, produkcija Rusaalka, september 2023

By June 2024, Gallery DESSA had published 57 publications.