ARHITEKTURNA ZGODOVINA 2

 
 

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL in Galerija DESSA organizirata predstavitev knjige Arhitekturna zgodovina 2 in diskusijo z avtorji.

 

Znanstvena monografija Arhitekturna zgodovina 2 združuje prispevke avtorjev različnih strok, ki se ukvarjajo z arhitekturo in urbanizmom, umetnostnih zgodovinarjev, arhitektov, restavratorjev in konservatorjev. Obravnavane so teme s področja naročništva, načrtovanja in prenove spomenikov.

 

Prireditev v galeriji Dessa je namenjena predstavitvi publikacije širši javnosti, pa tudi diskusiji o aktualnih problemih in usklajevanju mnenj, kar bi lahko doprineslo k bolj razumevajočemu in tvornemu sodelovanju arhitektov, umetnostnih zgodovinarjev, konservatorjev in drugih.

 

Avtorji prispevkov 

Darka Bilić_ Izgradnja katedrale Porođenja Bl. Djevice Marije u Skradinu u 18. stoljeću pod ius patronatom Mletačke Republike

Dubravka Botica_ Utjecaj i interpretacija tradicije u arhitekturi 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na odabranim primjerima – oblikovanje zvonika i ugaonih kula

Živa Deu_ Meje novega v razvojnem varovanju spomenikov nepremične dediščine

Peter Fister_ Problemi razumevanja in vrednotenja arhitekture ob upoštevanju spreminjanja kriterijev za njeno gradnjo

Jasna Galjer_ Je li modernizam još uvijek aktualan? Sraz realnosti i utopije na izložbama stanovanja 1950-ih u SFRJ-u

Mateja Golež, Tomaž Pazlar, Tomaž Majcen_ Pomen informacijskega modeliranja za trajnostni razvoj grajenega okolja

Nataša Jakšić, Karin Šerman_Novo u starom: Denzlerova Upravna zgrada Gradskih poduzeća u Zagrebu iz 1935. godine u historicističkom tkivu zagrebačkoga Donjega grada

Renata Komić Marn_ Pozabljena gradbena faza Attemsovega dvorca v Dornavi

Predrag Marković_ Kameni krovovi/svodovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku – graditeljska tradicija i arhitektonska invencija između starog i novog

Renata Novak Klemenčič_ Obnova spomenikov v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja

Aleksander S. Ostan_ Staro kot navdih za novo. Principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitektonske stvaritve

Mija Oter Gorenčič_ Trije primeri posegov v starejšo arhitekturo in njihovo tedanje sprejemanje

Tina Potočnik_ Staro in novo v razvoju naselja Mengeš. Sprejemanje v pojmovanju in vrednotenju dediščine v okviru grajenega prostora po drugi svetovni vojni

Eva Sapač_ Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo v odnosu do prostora kot merila urbanistične umetnosti

Igor Sapač_ Novo staro v arhitekturi na Slovenskem. Problematika rekonstrukcijskih posegov

Helena Seražin_ Javno arhitekturno naročništvo v Benetkah. Izbrani primeri iz prve polovice 18. stoletja

Lara Slivnik in Tadej Brate_ Potovanja Hradeckega mostu po Ljubljani  

Marko Špikić_Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do Aloisa Riegla

Petra Šušteršič_ Plečnikov Novi Magistrat

Rebeka Vidrih_ De re aedificatoria po izraelsko       

Aleš Vodopivec_ Ravnikarjev odnos do preteklosti in tradicije

 

_ dogodek_ predstavitev knjige Arhitekturna zgodovina 2 in diskusija z avtorji

_ organizatorja_ Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL in Galerija Dessa

_založba_ Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani

_urednici_ Renata Novak Klemenčič in Martina Malešič