ITHUBA PRILOŽNOST OPPORTUNITY

 
2009 Schap! Delavnica in učilnica | Ithuba Community College, Johannesburg, South Africa 
2010 Učilnica in knjižnica | Fakulteta za arhitekturo, UL | Ithuba Community College, Johannesburg, South Africa 
2010 Delavnica | buildCollective, skupnost | Ithuba Community College, Johannesburg, South Africa  
2010 Taxi točka | Taxi Rank buildCollective, skupnost | Magagula Heights Township, Johannesburg, South Africa 
2011 Schap! Učilnica | FH Kärnten | Ithuba Primary School, Johannesburg, South Africa  
2011 Večnamenska dvorana | Fakulteta za arhitekturo, UL | Ithuba Primary School, Johannesburg, South Africa 
2011-13 Igrišče 1 in 2 | buildCollective | Ithuba Primary School / Community College, Johannesburg, South Africa 
2012, Infrastruktura | Fonelisco foundation, buildCollective, skunost | FH Kärnten Igombe, Tansania 
2014 Učilnica Schap! | Mzamba | FH Kärnten, buildCollective | Ithuba Community College Mzamba, Eastern Cape, South Africa 
2015 Most čez Mzambo | 
FH Kärnten, buildCollective, skupnost Mzamba | Eastern Cape, South Africa 

[priložnost] ITHUBA [opportunity]

 

projekti FH Kärnten, ljubljanske Fakultete za arhitekturo in buildCollective v Afriki

 

 

ithuba: zulujska beseda za priložnost

Ithuba’ je ime šol, ki so jih v revnih predelih Južnoafriške republike zgradile skupine avstrijskih, nemških, slovenskih in švicarskih študentov in mentorjev v sodelovanju z lokalnimi prebivalci: 'Ithuba Community College' je bila zgrajena med leti 2007-13 v enem od barakarskih predmestij Johannesburga, od leta 2010 pa se gradi njena podružnica na Wild Coastu ob Indijskem oceanu. Obe šoli sta namenjeni otrokom, ki odraščajo v revščini in pomanjkanju barakarskih naselij, brez pravih možnosti za poklic dostojno življenje v prihodnosti.

 

Ithuba’ je hkrati smoter vseh socialnih projektov – gradnje šol in drugih družbenih stavb ter infrastrukturnih objektov –, ki jih v Afriki izvajajo fundacija of s2arch, evropske arhitekturne šole in kolektiv buildCollective. Projekti so, globalno gledano, majhen doprinos k uresničevanju ciljev Milenijske deklaracije Organizacije združenih narodov, a velikega pomena za prihodnost nekaj sto afriških otrok in drugih prebivalcev.

 

Razstava je nastala v sodelovanju FH Kärnten iz Avstrije in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter predstavlja načrtovanje in izgradnjo stavb koroških in ljubljanskih študentov arhitekture v obeh kompleksih Ithube, postavitev mostu preko reke Mzamba ob Ithubi na Wild Coastu, ter socialne projekte avstrijskega arhitekturnega kolektiva buildCollective v Južnoafriški republiki in Tanzaniji.

 

 

Sodelujoče institucije:
FH Kärnten, University of Ljubljana, Faculty of Architecture, buildCollective, s2arch, Gallery Dessa

 

Postavitev in organizacija razstave:
Slovenska skupina:
Anja Planišček, Katja Martinčič, Mina Hiršman, Miha Fujs, Jure Kolenc

 

Avstrijska skupina:
Peter Nigst, Jürgen Wirnsberger, Lukas Kral
, Florian Anzenberger, Thomas Harlander