PLEČNIKOVA HIŠA

Plečnikova hiša, foto Miran Kambič, november 2015 
Zimski vrt, foto Miran Kambič, november 2015 
Okrogli stolp, foto Miran Kambič, november 2015 

Spoštovani kolegi, ljubitelji arhitekture in obiskovalci galerije DESSA!

 

Vabimo vas, da se nam v torek, 8. decembra 2015 ob 13.00. uri pridružite na strokovnem arhitekturnem ogledu izjemno kakovostno prenovljene Plečnikove hiše v Trnovem. Ogled bosta vodili odgovorna konservatorka prenove, Irena Vesel Kopač, univ. dipl. inž. arh., ki bo predstavila vse plasti kompleksnega in zahtevnega projekta, ter Ana Porok, ki bo predstavila Plečnikovo zbirko. Arhitekturni del prenove je načrtovala Maruša Zorec s sodelavci.

 

Plečnik je eden redkih arhitektov, ki je enakovredno in hkrati obravnaval arhitekturo in urejanje odprtega prostora. Eden najbolj značilnih primerov tovrstne simbioze predstavljata njegova hiša in vrt, ki sta nastajala istočasno in bila tako tudi obnovljena oz. rekonstruirana. Kot odgovorna konservatorka za vrtno-arhitekturno dediščino je z z raziskavo, analizo, pogoji in koservatorskim nadzorom sodelovala krajinska arhitektka Darja Pergovnik z ZVKDS OE Ljubljana. Pri rekonstrukciji vrta, ki je del prenovljene Plečnikove hiše, je s krajinskoarhitekturnim razmislekom sodeloval Studio AKKA. 

 

Prenova Plečnikove hiše je vzoren primer dobrega sodelovanja različnih strok.

 

Minimalno število obiskovalcev je 5, maksimalno pa 10.

Cena strokovnega arhitekturnega ogleda, ki bo trajal 2 uri, je 10 EUR.

Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji sprejemamo od ponedeljka, 31. novembra, do petka, 4. decembra 2015.

Potrdilo pošljite na elektronski naslov galerija@dessa.si.

 

Kotizacijo pa lahko nakažete prek bančnega transferja:

naslov: Galerija DESSA, Židovska steza 4, 1000 Ljubljana

TRR SI56 0201 0001 1603 397, banka NLB, d.d.

namen plačila: »OGLED PLEČNIKOVE HIŠE«

sklic: 00 + davčna številka prijavitelja ali plačnika

koda: OTHR

 

Prijavite se lahko tudi v Galeriji DESSA, in sicer od torka do petka med 12. in 18. uro, v soboto med 11. in 13. uro.

 

Vabljeni!