3 predavanja Andreja Hrauskyja: Jože Plečnik,1872-1957: Kako ga gledati, videti in razumeti

 
 
 
 
 

Andrej Hrausky je v marcu 2023 za tri skupine študentov arhitekture iz Mendrisija pripravil predavanje "Jože Plečnik: kako ga gledati, videti in razumeti". Po vsakokratnih predavanjih je študente in mentorje vodil po Plečnikovih projektih v Ljubljani.


3. 3. 2023: študenti + mentor Valentin Bearth
7. 3. 2023: študenti + mentor András Pálffy
16. 3. 2023: študenti + mentor Quintus Miller