Odprte hiše Slovenije 2024

Povabilo na ogled sodobne slovenske arhitekture
Ogled Vile na Podmarku, foto: Miran Kambič 
Ogled Cankarjevega doma, foto: Špela Koščak 
Bazenski kompleks Češča vas, ENOTA, foto: Miran Kambič 
Ogled palače Sabini-Grisoni, foto: Miran Kambič 
Prenova mansarde, Viias arhitekturno projektiranje, foto: Ana Skobe 
Revitalizacija Stare steklarske, Elementarna, foto: Miran Kambič 
Projekt RE_AKCIJA, AG Biro 55, foto: Jan Pirnat 
Sokolski dom, Ivan Vurnik, foto: Miran Kambič 
Stanovanjska soseska Dolgi most II, Arhitekti Počivašek Petranovič In Bevk-Perović arhitekti, foto: Miran Kambič 
TEM Čatež, 3. faza, Jereb in Budja arhitekti, foto: Blaž Budja 
Vrtec Bohinj, ARREA arhitektura in KAL A, foto: Luis Diaz Diaz 
Vrtec Bohinj, ARREA arhitektura in KAL A, foto: Luis Diaz Diaz 
 

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije (OHS) tudi v letu 2024 vabi na ogled najboljših projektov sodobne slovenske arhitekture!

Festival bo letos potekal že petnajsto leto, in sicer od 12. do 14. aprila 2024 po vsej Sloveniji.
Namen festivala je ozaveščanje javnosti o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora, omogočanje osebnih izkušenj v odlični slovenski arhitekturi ter dvig bivanjske kulture in prostorske pismenosti v Sloveniji. Hkrati festival omogoča tudi avtorjem, da svoje delo predstavijo širši publiki.

Festival OHS letos poteka pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. Naslavlja vprašanja enakih možnosti in novih priložnosti za bivanje, delo, izobraževanje, obstoj in razvoj celotne družbe, vsega živega in narave z namenom iskanja odgovorov o sobivanju, ki ga dobra arhitektura lahko omogoča, spodbuja in varuje. Ta vprašanja predstavljajo najbolj ključne izzive, ki se brez podpornih družbeno-ekonomskih in socialnih politik zgolj z arhitekturnimi idejami ne morejo razrešiti. A vendar je arhitektura tisti medij, ki s svojim fizičnim nagovorom zmore ponuditi priložnosti ali celo opolnomočiti slehernika. Z izpostavljanjem tematike vključevanja in dostopnosti tako postajajo tudi festivalski prostori nosilci izkušnje, ki navdihujejo udeležence, da postanejo »zagovorniki« bolj pravične in vključujoče družbe.

Celotni program festivala je dostopen tukaj.
Prijave na brezplačne oglede arhitekturnih projektov po vsej Sloveniji se odprejo v sredo, 3. 4. 2024.

Letošnji festivalski program je med prispelimi projekti izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali štirje strokovnjaki na področju arhitekture in oblikovanja: Blaž Budja, Maša Cvetko, Dean Lah, Maja Stamenković.