Plečnikove nagrade 2024: podelitev

Napovedujemo
 
 

Prejemniki Plečnikovih nagrad 2024

Plečnikova nagrada za arhitekturno realizacijo velikega merila

Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar, Katja Ivić, Dino Mujić

 

Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo malega merila

2 prenovi

Matija Bevk, Vasa J. Perović, Valentin Tribušon, Rok Primažič, Antonia Rubić, Irene Salord Vila

 

Plečnikova medalja za javni prostor

Brv za pešce in kolesarje v Irči vasi

Blaž Budja, Rok Jereb, Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl, Dušan Stupar

 

Plečnikova medalja za publicistiko

Garden and Metaphor: Essays on the Essence of the Garden

Ana Kučan, Mateja Kurir

 

Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture

Mesto živi v ljudeh – ozaveščanje o prostorski kulturi

Meta Kutin

 

štipendija Plečnikovega sklada

Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu, magistrska naloga 2023

Neža Brankovič

Predsednik skupščine Sklada arhitekta Jožeta Plečnika, župan Zoran Janković, vabi na podelitev Plečnikovih nagrad 2024, ki bo v ponedeljek, 20. maja, ob 19.30 na vrtu Plečnikove hiše na Karunovi 4 v Ljubljani.

V primeru slabega vremena bo podelitev v notranjem atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka 15).

 

»Podeljevanje Plečnikovih nagrad je svojevrsten obred, ki se s slavnostno objavo vsakokrat novih arhitekturnih presežkov odvija že 51 let ... Plečnikove nagrade se podeljujejo izvirnim delom, v katerih je čutiti Plečnikov etos in ki obenem obravnavajo raznovrstne sodobne družbene izzive. Ta slovesni obred namreč ni zgolj pričevanje o preteklosti, temveč tudi smerokaz, ki usmerja pogled v prihodnost ter poudarja umetniško, tehnično in družbeno odgovornost pri oblikovanju našega skupnega prostora. Podeljevanje nagrad ponuja razmislek o vrlinah arhitekture v dinamičnem okolju, ki se sooča z mnogimi vprašanji glede prihodnosti naše družbe in okolja. Preseganje normiranega, pogled onkraj ekonomskih in prostorskih ovir, iskanje boljših rešitev, ponujanje novih vizij ter dosledna izvedbena natančnost so zapovedi slehernega snovanja – v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tem izhodiščem sledijo tudi letošnja nagrajena dela.«, je med drugim zapisala letošnja žirija – Matej Vozlič, Blaž Babnik Romaniuk, Matjaž Bolčina, Luka Javornik in Mia Roth Čerina.

 

Plečnikove nagrade, do leta 2022 imenovane Plečnikova odličja, so osrednja slovenska nacionalna priznanja za najkakovostnejše realizacije na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in interierja, nastale na ozemlju Republike Slovenije v zadnjih treh koledarskih letih.

 

Plečnikove nagrade podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Podelitev Plečnikovih nagrad 2024 so omogočili člani Sklada arhitekta Jožeta Plečnika ter pokrovitelji: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor RS, Mestna občina Ljubljana in Arcadia svetila, Corwin, Tosidos, Riko

 

Soorganizatorji programa Plečnikove nagrade 2024 so Plečnikova hiša, Mestni muzej Ljubljana, Galerija DESSA.

 

Častni nagovor prof. Janeza Koželja

Arhitekta Jožeta Plečnika je pri delu vodila težnja k nikoli izpolnjeni popolnosti, med tem ko je bilo njegovo življenje predano skromnosti. V obojem je iskal prisotnost večnih vrednot in božjega dotika.   

Njegovi vrlini sta nam za zgled in spodbudo, da bi se svojemu delu posvečali s čim večjo mero odgovornosti in si prizadevali za čim boljši rezultat, ne glede na velikost in zahtevnost nalog, ki jih opravljamo. Prepričanje v smisel popolnosti nas opozarja na kulturno poslanstvo, ki ga opravljamo, in nas navaja k stalnem preseganju dognanj, ki nas povezuje. Po drugi strani pa nas zahtevne okoliščine silijo v nujen premislek o arhitekturi, katere bistvo je prav v spoštovanju skromnosti in zadržanosti, tako v odnosu do okolja, v porabi prostora in gradiva, kot v porabi denarja in energije. Kaj naj bi vendarle bilo bližje iskanju popolnosti, kot ustvarjati več arhitekture z manj sredstvi, kaj naj bo bližje bistvenemu v arhitekturi, kot je odrekanje vsemu tistemu, kar je odveč! Skratka, prav načeli o skromnosti in popolnosti nas vodita k zavedanju o skupni odgovornosti za okolju in ljudem naklonjeno arhitekturo. V luči teh načel se mi zdi vsakršno opravičevanje za našo nemoč s premalo priznanim položajem stroke, nespodbudnimi pogoji za ustvarjalno delo, s pomanjkanjem denarja in priložnosti, s pristajanjem na individualizem, izgovarjanjem na nizko kulturo naročnikov in podobnimi jadikovanji, vse manj prepričljivo.

Po drugi strani se mi zdi, da dandanes, ko so velike naloge izjema in je prestižnih naročil malo, lahko arhitekturi tudi koristijo. Ko se obseg naročil širi na veliko število malih nalog, zavzema arhitektura vedno več tudi sicer prezrtih področij gradnje in oblikovanja, zavzema arhitektura dejansko vedno več prostora, v katerem se dviguje kakovost povprečja. Splošna raven prostorske kulture po slovenskih krajih, predmestjih in podeželju, kjer najbolj zaostajamo, se po mojem mnenju vendarle počasi izboljšuje, ko postaja tudi skromna, premišljena in dovršena arhitektura ljudem vedno bolj dostopna. V tem vidim obet, ki ga še tako izjemne stvaritve, ki pa se ljudi ne dotaknejo, ne morejo nadomestiti.

Arhitektura ima tako mnogotere in vsestranske učinke na okolje, gospodarstvo in ljudi, v vsej svoji mnogoterosti določa in usodno zaznamuje naše življenje in njegov obstoj.

Glede na to si moramo priznati, da naše kulture gradnje prostora niti ne spremljamo niti ne proučujemo dovolj celovito in poglobljeno, da bi lahko odločilno vplivali na njen razvoj in njeno odličnost. Plečnikova priznanja so v tem pogledu še najbolj verodostojen odziv na aktualno stanje in premike v sodobni slovenski arhitekturi in so tudi sporočilo javnosti, pri kateri vsakoletni nabor in izbor žirije Plečnikovega sklada še posebej odmeva. V tem prepričanju iskreno čestitam Plečnikovim nagrajencem za uveljavitev v zahtevni konkurenci stvaritev, ki se jih dajmo veseliti, saj je danes naš praznik.

 

Uvodni nagovor prof. Boštjana Vuge, predsednika upravnega odbora Sklada arhitetka Jožeta Plečnika

Spoštovani, Plečnikove nagrade so osrednja slovenska nacionalna priznanja za najkakovostnejše realizacije na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in interierja, nastale na ozemlju Republike Slovenije v zadnjih treh koledarskih letih.

Ob letošnji, 51. podelitvi Plečnikovih nagrad je Sklad v sodelovanju z drugimi institucijami organiziral niz dogodkov, ki predstavljajo nagrajena dela in nagrajence.

Podelitev letos že tretjič poteka na vrtu Plečnikove hiše. Kot je zapisala letošnja žirija za izbor nagrad, sta »hiša in vrt Plečnikova najbolj intimna prostora. V njiju se arhitektova ustvarjalna in miselna moč združita v ideji doma.« Prav zaradi tega sta Plečnikova hiša in vrt dom podelitve Plečnikovih nagrad, njihovih predstavitev na razstavi v prvem nadstropju hiše, pa tudi prostor druženja arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, oblikovalcev ter njihovih kolegov in prijateljev na vrtu hiše. Plečnikova hiša in vrt delujeta kot naravni dom Sklada in njegovega preoblikovanja v nastajajočo Fundacijo Plečnik.

Plečnikov dom je svojstven. Je hiša ob Karunovi ulici, je valjasti stolp, je stekleni zimski vrt in velik vrt s čebelnjakom. Plečnikov dom je portret njegove osebnosti, njegovega zanimanja za germansko, slovansko, romansko, grško kulturo in kulture Daljnega vzhoda. Je referenčno plastovit in prostorsko porozen. Pot po njem je pot odkrivanja vedno novih sekvenc, vedno novih mikroambientov in detajlov. To je bogat in večplasten prostor, poln osebnih artefaktov. Plečnikov dom je hkrati tradicionalen in inventiven. Obiskovalca navdihuje in mu omogoča skorajda intimen stik z ustvarjalnim procesom arhitekta.

V odnosu do tega prostora tudi letošnji nagrajenci v prvem nadstropju hiše razstavljajo nagrajena dela – prek izbranih artefaktov svojih projektov, risb, modelov, besedil – in s tem odkrivajo sekvence procesa, ki je vodil k svojstvenosti teh del. Ti artefakti so za obiskovalce lahko nove spodbude in – tako kot nagrajeni projekti – tudi gradivo za bodočo produkcijo. Razstavo je kurirala delovna skupina Sklada skupaj z nagrajenci, njeno grafično podobo je tako kot celostno podobo Plečnikovih nagrad 2024 oblikoval Nejc Prah.

Izvedbo predstavitvenega filma o nagrajenih delih je Sklad tudi letos zaupal režiserju Dominiku Menceju in snemalcu Roku Nagodetu. Tudi film je avtonomno ustvarjalno dejanje, artefakt, ki oriše vsakokratno témo žirije in izbor nagrajenih del ter uvrsti Plečnikove nagrade v širši družbeni in časovni kontekst. In prav čas kot arhitekturno orodje je bil glavna tema letošnje žirije: »Čas pa smo razumeli tudi kot ključni kontekst arhitekture kot take, ki niha med preteklimi in možnimi scenariji prihodnosti ter je umeščena v točno določen zgodovinski in kulturni trenutek. Čas je proces, v katerem zaznavamo, raziskujemo in dojemamo arhitekturo. In ne nazadnje čas opredeljuje tudi odnos do narave kot spreminjajoče se dinamične sile

Poslanstvo Plečnikovih nagrad je, da so projektivne, da kažejo pot naprej ter s svojo vrhunskostjo, svojstvenostjo in inventivnostjo vplivajo na arhitektovo delovanje in na razvoj širokega spektra arhitekturnih praks. Plečnikove nagrade podeljujemo za končana, realizirana dela. Tu se združita preteklost in sedanjost z namenom, da ponudita gradivo za prihodnost. Tu je teža Plečnikovih nagrad, v njihovem vplivu na arhitekturne prakse in na produkcijo v prihodnosti.

Okrogla miza, ki jo v Mestnem muzeju pripravlja delovna skupina Sklada, v diskusiji med letošnjimi nagrajenci in žirijo opredeljuje prav projektivno moč in potencial nagrajenih projektov, ali preprosto, kaj se od njih lahko naučimo in kaj lahko uporabimo. Ali bodo nagrade vzorčni primeri in spodbude za arhitekte in druge ustvarjalce? Ali bo prav izvirnost, svojstvenost in inventivnost Plečnikovih nagrad postala njihova največja razpoznavnost, ki jih bo ločevala od drugih nagrad, podeljevanih za arhitekturno produkcijo? Enako kot Plečnikova dela, ki pomenijo nadgradnjo fizičnega konteksta, tudi nagrajena dela v navezavi z obstoječim tvorijo novo kakovost v grajenem prostoru. Slednja ne zanika obstoječega in ne briše tradicije. Kot pravi portugalski arhitekt Alvaro Siza, tradicija ne pomeni omejevanja, nepremičnosti in bojazni pred spremembami. Nasprotno, vrednote tradicije odražajo odprtost za ustvarjalnost in invencijo. Tradicija ni nasprotje inventivnosti, temveč je njen komplement. In tu je skorajda že paradoks. Le interpretiranje tradicije bo omogočilo njen obstoj. Poslanstvo Sklada in nastajajoče Fundacije Plečnik vidim v uporabi, nadgradnji in sodobni interpretaciji tradicije.

Dvodnevni dogodek Plečnikove nagrade 2024 se zaključi s tradicionalno predstavitveno razstavo nagrajenih projektov v galeriji DESSA.

Sklad danes podeljuje nagrade delom, ki povezujejo umetniško imaginacijo s sodobnimi socialnimi, političnimi, ekonomskimi, tehnološkimi in okoljskimi dogajanji in ki dokazujejo, da njihovi avtorji s svojim delovanjem niso le aktivni ustvarjalci prostora, ampak celotne družbe.

Naj končam z vprašanjem: ali lahko Plečnikove nagrade vplivajo na spremembo širše družbe, na način njenega delovanja in na dvig kakovosti bivanja v njej? Letošnje nagrade to zagotovo potrjujejo. Vsem nagrajencem čestitam.

 

Plečnikove nagrade 2024

 

Vodenje in koordinacija

Boštjan Vuga, Urša Vrhunc

 

Grafično oblikovanje

Nejc Prah

Predstavitveni film

Dominik Mencej, Rok K. Nagode

Tajništvo

Marinka Škrilec Lukač

 

Posebna zahvala

župan Zoran Janković, 

Blaž Peršin, Ana Porok, Bernarda Menart, Maja Kovač, Aleksander Hribovšek

 

PODELITEV NAGRAD

20. 5. 2024 ob 19.30

vrt Plečnikove hiše

 

Režija

Dominik Mencej

 

Produkcija prireditve

Rok K. Nagode

RAZSTAVA V PLEČNIKOVI HIŠI

Plečnikove nagrade 2024: Artefakti

20. 5.–9. 6. 2024

Plečnikova hiša

 

Razstavni koncept

Aljoša Dekleva, Maja Vardjan

Razstavljeno gradivo in fotografije

arhiv prejemnikov Plečnikovih nagrad 2024

Grafično oblikovanje

Nejc Prah

Tisk in tehnična izvedba

Okvir

Produkcija

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Plečnikova hiša

 

POGOVOR Z ŽIRIJO IN PREJEMNIKI PLEČNIKOVIH NAGRAD 2024

21. 5. 2024 ob 18.00

Mestni muzej Ljubljana

 

Zasnova in moderiranje

Andraž Keršič, Ana Kreč

Produkcija

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, Mestni muzej Ljubljana

 

RAZSTAVA V GALERIJI DESSA IN KATALOG

Plečnikove nagrade 2024

21. 5.–13. 6. 2024

odprtje v torek, 21. 5., ob ca. 20. uri, po zaključku pogovora z žirijo in nagrajenci v Mestnem muzeju Ljubljana

Galerija DESSA

 

Založnik in producent

Galerija DESSA

 

Oblikovanje

Ivan Ilić, 0.10 Büro

Prejemniki Plečnikovih nagrad 2024

Plečnikova nagrada za arhitekturno realizacijo velikega merila

Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar, Katja Ivić, Dino Mujić

 

Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo malega merila

2 prenovi

Matija Bevk, Vasa J. Perović, Valentin Tribušon, Rok Primažič, Antonia Rubić, Irene Salord Vila

 

Plečnikova medalja za javni prostor

Brv za pešce in kolesarje v Irči vasi

Blaž Budja, Rok Jereb, Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl, Dušan Stupar

 

Plečnikova medalja za publicistiko

Garden and Metaphor: Essays on the Essence of the Garden

Ana Kučan, Mateja Kurir

 

Plečnikova medalja za bogatitev prostorske kulture

Mesto živi v ljudeh – ozaveščanje o prostorski kulturi

Meta Kutin

 

štipendija Plečnikovega sklada

Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu, magistrska naloga 2023

Neža Brankovič