Polna hiša arhitekturnih idej in urbanističnih rešitev

Zaključna razstava seminarjev Fakultete za arhitekturo UL
 
 

Koledar dogodkov

5. 6. ob 13:00
Ogled razstave za medije
(FA, Zoisova cesta 12)

6. 6. ob 15:00
Otvoritev razstave HEI transform
(ZVKDS, Trg francoske revolucije 3)

6. 6. ob 17:00
Otvoritev zaključne razstave FA
(FA, Zoisova cesta 12)

11. 6. ob 18:00
Predstavitev projekta študentov v JAR, Thlagong, učno središče za biotsko raznovrstnost
(FA, Zoisova cesta 12)

13. 6. ob 11:00
Otvoritev razstave in javna kritika krajinsko-arhitekturnih projektov nastalih v sklopu ULTRA koncept trajnostnega prostorskega razvoja UL
(BF, Jamnikarjeva ulica 101)

19. 6. ob 10:00
Predstavitev seminarskih nalog, ki se ukvarjajo s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje: Dan potem – porečje Savinje, urbanistične in arhitekturne rešitve za s poplavo prizadete občine

Zaključna razstava seminarjev Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani raziskuje prostor skozi prizmo akutnih vprašanj – kot so na primer ekstremni vremenski pojavi, prihodnji razvoj univerzitetnega mesta, ponovna uporaba kulturne dediščine –, jih obravnava v širšem kontekstu, preizkuša rešitve in predlaga alternative.
Razstava bo na ogled od 6. do 21. junija.

»Zaključna razstava je sežetek celoletnega dela seminarskih skupin, « je ob otvoritvi povedal prof. Mihael Dešman, dekan UL FA. »Letos smo priča še globljemu povezovanju seminarjev, ki z različnih perspektiv obravnavajo isto perečo tematiko, s tem pa ilustrirajo kompleksnost delovanja poklica arhitekta in urbanista v prostoru.« Trojica seminarjev se je ukvarjala s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje. »Katastrofa, ki se je zgodila lani, je priložnost, da na novo razmislimo o kakovostnih ambientih, ki bi jih lahko imele naše krajine, kraji in stavbe. Sprašujemo se, kako s premišljenimi urbanističnimi, krajinskimi in arhitekturnimi posegi razvijamo nove prostorske ureditve ter razvijamo principe in oblike trajnostnega bivanja, s ciljem bolj smiselnih, varnih in skladnih posegov v slovensko podeželje kot doslej.«

Sedem seminarjev se je povezalo v še širši kontekst raziskovalnega projekta HEI-TRANSFORM, ki ga koordinira UL FA. Gre za temeljni raziskovalni projekt na področju
ponovne uporabe nepremične kulturne dediščine, ki združuje 14 institucij in najvidnejše strokovnjake. Študenti arhitekture in urbanizma ter krajinske arhitekture (BF UL) na razstavi predstavljajo štiri revitalizacijske laboratorije (naselbinsko dediščino Kostanjevice na Krki, opuščeno industrijsko dediščino v središču Hrastnika, grajski grič v Gornji Radgoni z njegovo arheološko dediščino ter mogočen, a zapostavljen grad Hrastovec). Študentje so s pomočjo sodelovanja raziskovalcev in inovativnega participatornega pristopa k načrtovanju oblikovali rešitve, ki bodo pripomogle k razvoju modela trajnostnega pristopanja k prilagojeni ponovni rabi opuščene dediščine.

Prostorska vizija razvoja Univerze v Ljubljani je povezala štiri seminarje UL FA, Oddelek za krajinsko arhitekturo UL BF, Oddelek za prostorsko sociologijo FDV, ALUO, FF ter gostujoče inštitucije (Urbanistični inštitut RS, IPOP in druge). Z odzivi opozarjajo na dejstvo, da mora Univerza poleg reprezentančne in simbolne vloge ujeti tudi duh časa, ki zahteva programsko vedno bolj fleksibilne in nedoločene prostore, pa tudi univerzalno dostopnost, ogljično nevtralnost ter navsezadnje tudi samo kvaliteto njenega odprtega prostora in arhitekture, ki mora presegati zgolj funkcionalno-tehnično dovršenost.

Razstava bo odprta vse do 21. junija, v tem času bo fakulteta odprta za vse, zvrstilo pa se bo tudi več javnih kritik in predstavitev razstavljenih seminarskih del.

Koledar dogodkov

5. 6. ob 13:00
Ogled razstave za medije
(FA, Zoisova cesta 12)

6. 6. ob 15:00
Otvoritev razstave HEI transform
(ZVKDS, Trg francoske revolucije 3)

6. 6. ob 17:00
Otvoritev zaključne razstave FA
(FA, Zoisova cesta 12)

11. 6. ob 18:00
Predstavitev projekta študentov v JAR, Thlagong, učno središče za biotsko raznovrstnost
(FA, Zoisova cesta 12)

13. 6. ob 11:00
Otvoritev razstave in javna kritika krajinsko-arhitekturnih projektov nastalih v sklopu ULTRA koncept trajnostnega prostorskega razvoja UL
(BF, Jamnikarjeva ulica 101)

19. 6. ob 10:00
Predstavitev seminarskih nalog, ki se ukvarjajo s prostorskimi izzivi prizadetih občin porečja Savinje: Dan potem – porečje Savinje, urbanistične in arhitekturne rešitve za s poplavo prizadete občine