STANOVANJSKE SOSESKE: včeraj, danes, jutri

SAVSKO NASELJE, arhitekta ILIJA ARNAUTOVIĆ, MILAN MIHELIČ, foto Melanie Likar 

VODENJE SKOZI RAZSTAVO:

- petek 19. februar ob 17.00

- petek 4. marec ob 17.00

Skozi razstavo bodo vodili avtorji projekta: MARTINA MALEŠIČ, ANJA PLANIŠČEK, KLEMEN PLOŠTAJNER.

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM RAZSTAVE:

Okrogla miza, 25. februar 2016 ob 18.00, Fakulteta za arhitekturo

STANOVANJSKE SOSESKE: včeraj, danes jutri

Stanovanjske soseske, zgrajene v času socializma, so temeljno zaznamovale tako urbano podobo Ljubljane kot načine bivanja v mestu. S poudarkom na oblikovanju javnega programa in raznoliki rabi prostora so dvignile kakovost bivanja v mestu. Danes je javni prostor v soseskah podvržen privatizaciji in propadanju, stanovanjske stavbe zahtevajo energetsko in funkcionalno prenovo ter javni program oživitev. V pogovoru bomo zato poskušali nasloviti ključne razloge za degradacijo sosesk, ki se vse bolj spreminjajo v spalna naselja, zasičena z avtomobili. Hkrati bomo poskušali razmišljati o načinih njihove obnove, ki bi hkrati dvignili kakovost bivanja in javnih površin.

Gostje: Marko Peterlin, arhitekt (Inštitut za politike prostora), Tomaž Krištof, arhitekt (Studio Krištof, Fakulteta za arhitekturo), Alenka Korenjak (KD Prostorož), Aidan Cerar, sociolog (RRALUR)

 

 

Okrogla miza, 3. marec 2016 ob 18.00, Fakulteta za arhitekturo

 

STANOVANJSKE ZADRUGE: možnost bivanja v prihodnosti?

Popolna ustavitev stanovanjske gradnje, visoke cene stanovanj in najemnin ter rast zaposlitvene negotovosti mnogim onemogočajo trajno in kakovostno rešitev stanovanjskega vprašanja. Razmere na trgu jih silijo v izkoriščevalski ter negotov najem, precenjen nakup in predvsem v načine bivanja, ki so odvisni od finančne moči njihovega sorodstva. Stanovanjske zadruge se v takšnih razmerah kažejo kot potencialni model bolj solidarnega in predvsem kakovostnega reševanja stanovanjskih težav. Z združevanjem virov in moči si posamezniki lahko skupaj zagotovijo boljše življenjske pogoje. Zato bomo v pogovoru razmišljali: zakaj, kljub potrebi, stanovanjske zadruge v Sloveniji ne obstajajo? Kaj moramo narediti, da jih zaženemo in zagotovimo njihov razvoj?

Gostje: Srna Mandič, sociologinja (FDV), Blaž Habjan, politolog (Zavod tovarna), Staša Dabič (CAAP), predstavnica/predstavnik zadruge v ustanavljanju Zadrugator