DOMA V LJUBLJANI

BS3, arh. MITJA JERNEJEC, ILIJA ARNAUTOVIĆ, foto Nina Smrekar 
BS3, arh. MITJA JERNEJEC, ILIJA ARNAUTOVIĆ, foto Nina Smrekar 
FERANTOV VRT, arh. EDVARD RAVNIKAR, foto Nik Erik Neubauer 
DERMOTOVA VRSTNE HIŠE, foto Goran Vadlja Kamenjasevic 
HRANILNIŠKA, foto Goran Vadlja Kamenjasevic 
HRANILNIŠKA, foto Goran Vadlja Kamenjasevic 
JURČKOVA, arh. JOŽE PETERKOČ, foto Miran Kambic 
HRIBARJEVA HIŠA, foto Tilyen Mucik 
NOVE POLJANE, arh. MOJCA ŠVIGELJ ČERNIGOJ, TOMAŽ MEDVEŠČEK, BORUT ŠAJN, MATIJA SUHADOLC, foto Milan Pajk 
POLJE I, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, foto Miran Kambic 
NEBOTIČNIK, arh. VLADIMIR ŠUBIC, foto Valentina Cunja 
SAVSKO NASELJE, ILIJA ARNAUTOVIĆ, MILAN MIHELIČ, foto Melanie Likar 
STAN IN DOM, foto Nik Erik Neubauer 
POLJE III, BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, foto Miran Kambic 
WETTACHOVA VILA, arh. ALFRED BAYER, foto Teja Miholic 

Razstava orisuje razvoj stanovanj in bivanja od začetka 20. stoletja do danes, organizacijo stanovanjske politike, glavne oblike stanovanjske oskrbe in značilne stanovanjske stavbe. Predstavlja stanovanja iz obdobij od potresa 1895 do 1. svetovne vojne, med obema vojnama, v socializmu in od osamosvojitve Slovenije do danes. Vključuje stanovanja za prebivalce vseh slojev, ki so jih gradili zasebni investitorji, zadruge, finančni zavodi, državne ali mestne institucije - delavska stanovanja in hiše, meščanska stanovanja, vile, blokovska naselja in soseske. Izbrani primeri kažejo, kako so se stanovanja spreminjala glede na družbeno-ekonomske okoliščine, razvoj gradbene tehnologije in spremembe v načinih bivanja. Spremljajo razlike v njihovi arhitekturni zasnovi, velikosti, namembnosti in razporeditvi prostorov ter urbanistični ureditvi naselij in sosesk.

 

Stoletje je priložnost za prikaz zgodovinskega razvoja ljubljanskih stanovanj in hkrati za premislek o današnjemu stanju. Ne le ljubljanska, temveč vsa slovenska stanovanja so v primerjavi s stanovanji v razvitejših državah EU majhna, težko dostopna in od osamosvojitve dalje večinoma lastniška. Stanovanjske soseske se starajo, gradnja individualnih hiš še vedno prevladuje. Kaj nas lahko zgodovina stanovanjske gradnje nauči o današnjem stanju popolne odsotnosti stanovanjske politike?

 

PRODUKCIJA: ZAVOD TRAJEKT

AVTORJI PROJEKTA 'DOMA V LJUBLJANI': MARTINA MALEŠIČ, ANJA PLANIŠČEK, KLEMEN PLOŠTAJNER

POSTAVITEV RAZSTAVE - EKIPA: KATJA MARTINČIČ, MOJCA MLINAR, DOMINIK KOŠAK, LAURA KLENOVŠEK, JANJA ŠUŠNJAR

FOTOGRAFIJE: ŠTUDENTI VIST - ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO ARHIVI ARHITEKTOV