Nazaj na vas!

Slikovitost kitajskega podeželja in tradicionalna arhitektura, foto: Nace Mohorič 
 
Eryi Tulou v provinci Fujian, foto: Sebastjan Oblak 
Prodaja lokalnih pridelkov, foto: Sebastjan Oblak 
Židovska steza pred odprtjem razstave, foto Maja Ivanič 

V ponedeljek, 20. maja, vas ob 20. uri vabimo vas na odprtje razstave mednarodne študentske delavnice NAZAJ NA VAS!, ki prikazuje projekt revitalizacije vasi Renshou v provinci Fujian na jugu Kitajske.

NAZAJ NA VAS!
Projekt revitalizacije vasi Renshou v provinci Fujian na jugu Kitajske
Mednarodna študentska delavnica: Renshou, provinca Fujian, Kitajska, 1. 3.–13. 3. 2018
 
Od kulturne revolucije dalje podeželje postaja vse bolj zapostavljeno. Življenje v vertikalnih tipologijah daleč od zemlje, dolga potovanja na pisarniško delo v središčih mest, uživanje v ugodnostih hitro rastočih, pristaniških, na pol zahodnjaških mest, postaja nov ideal mladih Kitajcev, ki se želijo oddaljiti od kmetovanja in pridelave čaja na podeželju. Kitajski primer še zdaleč ni osamljen problem. Je svetovni pojav, kjer na eni strani prihaja do prenatrpanosti urbanih območij, na drugi pa do popolnoma opustelega podeželja z ostarelim prebivalstvom. V Evropi se med mladimi trend sicer že obrača, saj podeželje ponovno postaja zanimiv prostor za življenje. Na Kitajskem pa se, ne glede na strogo politiko gibanja posameznikov, trend še ni obrnil. Obstoječa prometna infrastruktura je slaba, prav tako možnosti izobraževanja na podeželju. Trenutna kitajska politika zato podpira revitalizacijo podeželja kot prostora izginjajoče identitete, ki bi spodbujal zdravo družbo, nacionalno samooskrbo in odporno gospodarstvo.

Mednarodna študentska delavnica treh arhitekturnih fakultet – Univerze Tsinghua iz Pekinga, TU Wien in Univerze v Ljubljani – je potekala v marcu leta 2018, v provinci Fujian na jugu Kitajske. Kot vzorčni primer je bila izbrana vas Renshou – zapuščena, slikovita gorska naselbina z izjemno lego v bližini bambusovega gozda in ohranjeno kvalitetno ruralno arhitekturo. V vasi prebivajo le še ostareli vaščani na robu socialnega preživetja.

O mogočih strategijah in programih revitalizacije kitajske vasi so se spraševali študentje različnih letnikov vseh treh arhitekturnih fakultet. Medsebojne ideje ter projekte so delili na končni predstavitvi na Dunaju, junija 2018. Zdaj jih imamo priložnost videti tudi v Ljubljani.

Mentorji:
prof. Wang Lu, Fakulteta za arhitekturo, Univerza Tsinghua, Peking, Kitajska
prof. Mladen Jadrić, Institut für Architektur und Entwerfen, TU Wien, Avstrija
izr. prof. Jurij Sadar, doc. Polona Filipič, asist. Ana Kreč in asist. Sinan Mihelčič, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Sodelujoči študenti Univerza Tsinghua

Sodelujoči študenti TU Wien
Sodelujoči študenti UL FA: Nina Burger, Lovrenc Kolenc, Nadja Krašovec, Nace Mohorič, Sebastjan Oblak, Eva Polenik, Maja Starič

 

Postavitev in organizacija razstave: UL FA, Seminar Sadar: Maja Starič, Nadja Krašovec, asist. Ana Kreč in izr. prof. Jurij Sadar

Galerija DESSA: Maja Ivanič

 

Kolaž: Nina Burger

 

Prevod: Ana Kreč, Sinan Mihelčič, Nace Mohorič, Maja Starič