(Po)vezani z vodo

Lesene intervencije ob Trojiškem jezeru
foto: Hana Videmšek 
foto: Hana Videmšek 
vizualizacije: Andrija Kandić 
Zahvala DESSI od župana Davida Klobase, šopek iz cvetličarne Emporia 
Zahvala DESSI od župana Davida Klobase, šopek iz cvetličarne Emporia 

Vljudno vabljeni na odprtje razstave (Po)vezani z vodo, ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2024, ob 19. uri v galeriji DESSA.

Arhitektura ni zgolj stavba ali zamejitev prostora. Zapisana je v verzu pesmi ali ujeta v melodijo skladbe. Svojo sporočilno moč črpa iz kompleksnega sveta nenehnih sprememb, ki se mu prilagaja ali upira. Uravnoteža racionalno in iracionalno, tehnično in umetniško, nezavedno in zavestno. Njen nevidni dotik v nas pušča globoke sledove. V sobivanju s krajinsko občutljivim okoljem se njena izpovedna moč še okrepi. In obratno, narava, ki jo dopolnjujejo arhitekturne intervencije, se nas dotakne še intimneje.

Razstava prikazuje projekte študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani (UL FA), ki so se v okviru mednarodne delavnice pod vodstvom gostujočega španskega arhitekta Carlesa Enricha ter v sodelovanju z arhitektoma in pedagogoma UL FA doc. Mojco Gregorski in asist. Matevžem Zalarjem ukvarjali z izzivi posegov v občutljivo krajinsko okolje Trojiškega jezera v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Predstavljene so možnosti posegov v prostor, ki lahko s premišljenostjo, ekonomsko upravičenostjo in predvsem vpetostjo v lokalni kontekst uspešno aktivirajo novo (upo)rabo prostora. V procesu iskanja rešitev je imelo pomembno vlogo prepoznavanje že izvedenih intervencij lokalnih uporabnikov (traces of life), skozi katere je mogoče še bolje razumeti obstoječe pogoje lokacije (existing conditions). Kontekst aktualne, spontano nastale lokalne uporabe prostora je tako temelj, nastavek ali celo pomemben sestavni člen novih posegov.

Projekt je zastavljen kot idejno-aplikativna delavnica, v okviru katere bodo izbrane intervencije v obliki lesenih struktur tudi izvedene. Cilj projekta je namreč aktivna (upo)raba prostora.

Delavnica je potekala od marca do aprila 2023.

 

Gostujoči mentor arhitekt
Carles Enrich, M. Arch. / Carles Enrich Studio / Španija

Organizacija in vodenje delavnice
UL, Fakulteta za arhitekturo
doc. Mojca Gregorski, u. d. i. a.,
asist. Matevž Zalar, u. d. i. a.
v sodelovanju z Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sodelujoči
Študenti UL FA: Barbara Avbelj, Ishak Hadžibajrić, Ana Harl, Eva Hočevar, Andrija Kandić, Lucija Kokol, Žana Molnar, Domen Peklar, Ian Vidic, Nikolina Vulović; zunanja sodelavka: Hana Videmšek

Konzultant za lesene konstrukcije
doc. dr. Iztok Šušteršič, u. d. i. g.

Avtorji razstave
Mojca Gregorski, Matevž Zalar, Hana Videmšek

Lektura
Katja Paladin

Naslovni fotografiji
Hana Videmšek

Oblikovanje vabila in zloženke
Ivan Ilić, 0.10 Büro

Produkcija
Galerija DESSA

Pokrovitelji
YTONG
Ministrstvo za kulturo RS
Mestna občina Ljubljana