PROSTOR RE:CIKLIRAJ!

Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo o prenovi
naslovna 
Kaja Kos; seminar Florjančič 
Manica Lavrenčič; seminar Florjančič 
Matej Tratnik, Mitja Usenik; semianr Perović 
Samo Bojnec, Dorian Vujnovic; seminar Perović 
Lovrenc Kolenc, Jure B. Sajovic; seminar Sadar 
Primož Pavšič; seminar Vodopivec 
Žiga Zupančič; seminar Florjanč 
Matevž Zalar; seminar Krušec 
Alenka Kramer; seminar Zorec 

Razstava PROSTOR RE:CIKLIRAJ! je nastala v sodelovanju z mentorji in študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Osemnajst seminarjev predstavlja 34 raznolikih seminarskih in diplomskih del na temo prenove prostorov, ki so nastala v študijskem letu 2012/13 in na katerih je sodelovalo 81 študentov. Izbor projektov – maksimalno 3 na seminar – so naredili mentorji seminarjev. Razstavljeni projekti odražajo visoko kakovost študija na fakulteti, in tudi nadaljevanje tradicije Plečnikove in Ravnikarjeve ljubljanske arhitekturne šole.

 

 

Razstavljajo seminarji:

  

Ažman, Begović, Čerpes, Dešman, Deu, Ettlinger, Fikfak, Florijančič, Gabrijelčič, Glažar, Jeza, Kobe, Koželj, Krušec, Perović, Sadar, Vodopivec, Zorec