Skupaj znamo najbolje: pogovor z avtorji

Slovenski inženirsko-arhitekturni dosežki
Portalni objekt predora Karavanke, Hrušica, Jesenice, 1991, Savin Sever s sodelavci, Katarina Bebler, Slovenija projekt 
Okrogla miza v DESSI: Skupaj znamo najbolje, 21. 6. 2023, foto Maja Ivanič 
 
od leve proti desni: arhitekt Peter Gabrijelčič, gradbeni inženir Viktor Markelj, arhitekt Damjan Bradač, gradbeni inženir Marjan Pipenbaher, moderatorka Kristina Dešman 
 
 
 
od leve proti desni: arhitekta Janez Koželj in Peter Gabrijelčič, gradbeni inženir Viktor Markelj, arhitekt Damjan Bradač, gradbeni inženir Marjan Pipenbaher, moderatorka Kristina Dešman 
 
 
 
 
 
 
od leve proti desni: arhitekta Janez Koželj in Peter Gabrijelčič, gradbeni inženir Viktor Markelj, arhitekt Damjan Bradač, gradbeni inženir Marjan Pipenbaher, moderatorka Kristina Dešman, foto Špela Nardoni Kovač 

V sredo, 21. junija, ob 17. uri vljudno vabljeni v galerijo DESSA na pogovor z avtorji.
 
Konec leta 2022 smo v galeriji DESSA pripravili razstavo SKUPAJ ZNAMO NAJBOLJE. SLOVENSKI INŽENIRSKO-ARHITEKTURNI DOSEŽKI. V sklopu nadaljnih dogodkov in gostovanj razstave v galeriji DESSA pripravljamo pogovor z avtorji, katerega téma je kreativno oblikovanje prostora.
 
Pri pripravi razstave smo našteli kriterije izbora projektov: umeščenost v prostor, funkcionalnost, tehnična inovativnost, trajnostni, oblikovni in simbolni pomen. O kriterijih se bomo pogovorili tudi skozi konkretne primere projektov. Razpravljali bomo o načinih sodelovanja, predvsem o kreativnem sodelovanju arhitekture in gradbenega inženirstva na področju (pre)oblikovanja prostora. Vabljeni gostje razpravljavci: Peter Gabrijelčič, Janez Koželj, Viktor Markelj, Marjan Pipenbaher, Damjan Bradač. Pogovor bo vodila in moderirala Kristina Dešman.